ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร

ออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, บริการออกแบบเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร, ผลิตเครื่องจักรผลิตไลน์อาหาร


บริษัท ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เรียกสั้นๆ ว่า ดี แมค


OUR BUSINESS ACTIVITY ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ดูเพิ่มเติม คลิก
FOOD & BEVERAGE INDUTRY อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
shrimp - Prawn -Squid Processing กระบวนการแปรรูปกุ้ง ปลาหมึก อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง
Fish Processing (Canning & Frozen) กระบวนการแปรรูปปลา (ปลาแช่แข็ง,ปลาในกระป๋องทุกชนิด
Poetry - Meat-Pork Processing กระบวนการแปรรูปไก่ เป็ด หมู
Vegetable & fruit Processing กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้
Liquid Food Processing-Beverage-Tank กระบวนการผลิต เครื่องดื่มและอาหารเหลว ,ถังผสม,ถัง,เก็บสแตนเลส
Snack Food-Confectionery-Bakery-Biscuit- กระบวนการผลิตอาหารขนมขบเคี้ยว ขนมทอดกรอบ อบกรอบ ฯลฯ
water-Jelly etc.
Value Added Processing กระบวนการผลิตอาหารที่มีมูลค่า เพิ่ม เช่น ติมซำ เป็นต้น
Process Conveyor for Food Industry ระบบลำเลียงในกระบวนการแปรรูปอาหาร
Turkey Project for All Kind of food Processing กระบวนการผลิตอาหารอื่นๆ
OTHER NON-FOOD INDUSTRY อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร
Machine & Material ออกแบบแขนกล Handling for every industry ครื่องจักรและไลน์การประกอบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆทุกอุตสาหกรรม
Consumer Product Industry อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภค เช่น แชมพู ยาสระผม สบู่


​​​​​ระบบลำเลียง (Conveyor System)


ออกแบบและผลิตระบบลำเลียงวัตถุดิบ เช่น สายพานลำเลียง โซ่ลำเลียง และลูกกลิ้งลำเลียงที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายวัตถุดิบและวัสดุที่มีลักษณะเป็นผง (Power) หรือ แบบก้อน (Granular) ให้เหมาะสมรวมทั้งหลากหลายกับการใช้งานในอุตสาหกรรม และวัสดุที่มีลักษณะเป็นกล่องที่ต้องใช้ลูกกลิ้งลำเลียงในลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งรับติดตั้งและดัดแปลงระบบลำเลียงเพิ่มเติมให้เหมาะสบกั้บความต้องการและลักษณะการใช้งานที่มีความเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้า


สนใจติดต่อ
ดีไซน์ แอนด์ แมคคานิคัล เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
199 /1820 หมู่ 3  ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +666 3 237 6595,+662 360 4124
โทรสาร : +662 360 4124
อีเมล : demachanical@gmail.com
เว็บไซต์ : demach.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *